Sign In
 
İş Ortaklarımız
AR-GE
 
Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ön plana çıktığı değişen dünya koşullarında Proline ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak, Ar-Ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşabilmek için;
 • Teknolojik bilgi üretilmesini,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltmeyi,
 • Verimliliği artırmayı,
 • Üretim maliyetlerinin düşürmeyi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
 • Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,
 • Teknoloji yoğun üretim,
 • Girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar İle sektöründe farklılaşmayı hedeflemektedir.

Araştırma ve geliştirme, genelde bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı şeklinde tanımlamaktadır. Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneğine sahip olan Proline, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28.10.2011 tarihinde Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır. 
Proline’nın en önemli destekleyici fonksiyonlarından biri araştırma ve geliştirmedir. Araştırma ve geliştirme fonksiyonu Proline’nın canlılığını sürdürmesi bakımından önemli bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, Proline’nın öteki bütün fonksiyonlarında rol oynamakta, sonuçta değişen koşullara karşı ayarlayan, sorunlarına çözüm bulan, canlılığını sürdürüp büyüme ve gelişmesini sağlayan destekleyici bir özellik göstermektedir .
Geliştirme, yeni veya önemli ölçüde, iyileştirilmiş malzeme, araç, mamul, üretim süreçleri, sistemler veya hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla bilimsel bilginin kullanılması ile yürütülen temel ve uygulamalı araştırma benimsenmiştir.
 Proline, uygulamalı araştırma ile geliştirme çalışmalarını bir arada yürütmektedir. Geliştirme, araştırmalarımızdan veya uygulamadaki deneyimlerimizden sağlanan bilgilere dayalı olarak yürütülen sistematik çalışmalarımızdır.

PROLİNE - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

Yeni fikirler bulmak kolaydır, zor olan ise bu fikirleri inceleyip en iyisini seçmek ve seçilen fikirleri ihtiyaç duyulan ürünlere dönüştürmektir.

Ürün geliştirme, Proline içinde yenilikçi, üretilen yeni ürünlerin fikri haklarının korunduğu sistematik bir süreçtir. Yeni ürün geliştirme faaliyeti pazarda üretilen bir ürünü Proline içinde üretmek dahil olmak üzere pazarda olmayan yeni bir ürünü üretmek, var olan ürünü iyileştirmek, ürünü veya hizmeti bugünkü görünüşünden ve işlevlerinden farklı hale getirmek gibi birçok şekilde ortaya çıkabilen faaliyetler zinciridir. Hatta gerektiğinde varolan ürünlerin maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmektir. Her ürün geliştirme sadece Proline içi dinamiklerle sınırlı kalmamakta,dış dünya bilgileri ile birleştirilen faaliyetlerden oluşmaktadır. Yeni ürün geliştirme faaliyetleri altı aşamadan oluşmaktadır;
 • Fikirlerin oluşturulması.
 • Fikirlerin incelenmesi.
 • İlk dizayn, geliştirme ve test.
 • Pazar analizi ve ekonomik analiz.
 • Son ürün geliştirme.
 • Ürünün pazara sunumu.

PROLİNE - YAZILIM GELİŞTİRME

Gereksinim belirleme, tasarım, geliştirme ve test aşamalarının sabit olarak düşünüldüğü ve geri dönüşlerin kısıtlı olduğu klasik şelale modeli yerine iteratif ve dinamik yazılım geliştirme metodolojisi  kullanılmaktadır. İteratif yaklaşım ile projenin erken safhalarından itibaren çalışan bir yazılım ürünü ortaya çıkmakta ve nihai ürünün iş hedeflerini doğru karşılamasını sağlayacak bilgiler üretilebilmektedir. Her bir iterasyon yazılım ürününe bir dizi yeni özelliği ve davranışı kazandırmayı hedefleyen ve tüm yazılım geliştirme aşamalarını kapsayan süreçlerdir.

Iteratif yaklaşımlı yazılım geliştirme projelerinde;
 • Bütün proje belirli sayıda küçük mini-projelere bölünür (modülerlik)
 • Bu her bir mini-proje iterasyon olarak adlandırılır
 • Her bir iterasyon kendi basına çeşitli aktiviteleri/disiplinleri (örneğin gereksinim analizi, tasarım, programlama, test) farklı oranlarda içeren bir mini-projedir.
 • Her iterasyon sonunun temel amacı, kararlı, bütünleşmiş ve test edilmiş, kısmi olarak bitmiş sisteme ait bir iterasyon sürümü oluşturulur.
Teorikte bir iterasyon kodun temizliğine ya da performans artırımına yönelik olabilse de, genellikle sistem artırımlı (incremental) olarak büyür: Başka ifadeyle Artırımlı Gelistirmedir.


Sistemlerin iterasyonlarla büyütülmesine kavramsal olarak Iteratif ve Artırımlı (iterative and incremental development) geliştirmedir.

1. Zaman Sınırlı (TIMEBOXED) İteratif Geliştirme
İterasyonun bitim tarihini sabitlemek ve değişmesine izin vermemektir. Eğer istenilenlerin (kapsam) ilgili zaman aralığında yapılamayacağı anlaşılırsa, iterasyon bitim tarihinin ötelenmesi yerine, kapsam daraltılır (önceliği az olan istekler). Birçok IID (iterative and incremental development) metodolojisinde, zaman aralıklarının (time-box) hepsi birbirine eşit değildir.

İteratif süreçte bütün proje belirli sayıda küçük mini-projelere bölündüğünden, "yapılması" /gerçeklenmesi gereken özelliklere ait bir önceliklendirme (hangisinin önce, hangisinin sonra yapılacağı) yapılması gerekmektedir. Bu önceliklendirme yüksek teknik riskler, iş açısından önemli özellikler, (veya her ikisinin dengeli bir karışımı) vb. kıstaslarına göre yapılmaktadır.

2. Risk Azaltma Odaklı İterasyonlar
İteratif yaklaşıma diğer bir bakış sekli de onu ‘Risk Azaltma Odaklı’ olarak tanımlamaktır. Temel amaç ortaya çıkabilecek ve sistemi büyük bir biçimde etkileyecek unsurların bir an önce ortaya çıkmasını sağlamaktır.

İteratif yazılım geliştirme yaklaşımı sayesinde:
 • Yazılım geliştirmenin erken dönemlerinde gereksinimlerin doğru karşılandığına dair geri besleme sağlanır.
 • Projenin çekirdek bölümleri öncelikle geliştirilir, test edilir ve müşterilerin beğenisine sunulur.
 • Yazılımın ürünü versiyonlanarak takip edilir. Her bir iterasyon sürecinde belirlenen gereksinim özelliklerini karşılayacak yazılım bileşenleri geliştirilir ve test edilir. Böylelikle yazılımın yeni bir sürümü elde edilir.
İteratif yaklaşım paralelinde;
 • Kullanım senaryoları tabanlı gereksinim belirleme (use case driven requirement capturing)
 • Nesneye yönelik tasarım (object oriented design)
 • Yazılım geliştirme ekibinde yer alan yazılımcıların ikili halinde kod geliştirmesi (pair programming)
 • Öncelikle test kodlarının üretilmesi (test first approach)
 • Tasarım atölye çalışmaları (design workshops)
 • Geliştirilen kodların standartlara ve gereksinimler ile uyumluluğunun denetlenmesi (code-review) çalışmalarının yapılması pratiklerini uygulamaktadır.
PROLINE YERİ ve ADRESİ
İstanbul Merkez
Şerifali Mah. Beyan Sokak.
No:66 34775
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 528 62 00
Fax: +90 (216) 528 63 00

Ankara Bölge Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah.
2123. Cadde No:2-D
Cepa Ofis Kule Kat:3 No:304
06530 Çankaya - ANKARA
Tel: +90(312) 265 07 00
Fax: +90(312) 265 07 03

Proline Katar
P.O. Box 12481
Al-Sadd
Doha - KATAR
Tel: (+974) 4450 2555
Fax: (+974) 4450 2666
Proline Pakistan

3rd Floor, 109 W
Sardar Begum Plaza,
Blue Area

İslamabad - PAKİSTAN

Tel: +92 51 2348516
Fax: +92 51 2348520
AR-GE AR-GE