Navigate Up
Sign In
 
İş Ortaklarımız
Başarı Hikayeleri
 
İSKİ'nin Kurumsal İçerik Yönetimi Sisteminde Proline İmzası.
 
İhtiyaç

Büyük ölçekli tüm kurumlarda olduğu gibi İSKİ de artarak ihtiyacını hissettiği kurumsal içerik yönetimini en etkin şekilde kurmak ve kamu bilişim politikaları gereği yapısal olmayan verilerin tasnifi, saklanması, güvenli erişimi ve etkin yönetimi konusundaki uygulama ihtiyaçlarını sağlamak istiyordu.
 
Kurumun temel ihtiyaçları
 • Faks, doküman ve e-posta gibi yapısal olmayan verilerin etkin yönetimini ve kontrolünü sağlamak.
 • Bu verilere erişimi kolaylaştırıp hizmet kalitesini arttırmak, bilgileri güvenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak.
 • Karmaşık bilgi modeline sahip farklı ortamlardan doğru veriye en hızlı bir şekilde erişimi sağlamak
 • Hızla büyüyen yapısal olmayan verilerin ölçeklenmesini ve yönetilmesini sağlamak
 • Tüm birimlerin dokümanlarının ve yazışmalarının bütünlüğünü korumak ve güvenli erişimini sağlamak
 • Yapısal olmayan verilerin yanında veritabanı nesnelerini de taşımak
 • Yapısal olmayan tüm verilerin (gelen/giden faks, e-posta, elektronik/fiziki doküman, vb) güvenliğini sağlamak
 • Yapısal olmayan verilerin arşivleme süreçlerini ve işlemlerini otomatik hale getirmek
 • Yygulama geliştiren birimler ve iş ortakları için birlikte çalışma ortamı oluşturmak
 • Merkezi içerik havuzunda (ses, görüntü, video, vb) medya varlıklarını toplayıp tüm birimlerin hizmetine açmak

 

Çözüm
 

 

İSKİ'nin ihtiyaçları kapsamında yapılan analiz ve inceleme çalışmaları sonucunda EMC Documentum Kurumsal İçerik Yönetimi ürün ailesi uygun görülmüştür.

 

 
Projede Kullanılan Temel Ürünler
 
EMC Documentum Content Server
Business Process Suite - BPM
Digital Asset Manager - DAM

 

Information Rights Management - IRM
eRoom - Collaborative Services
EMC Captiva
Records Manager - RM
Web Publisher & Web Content Manager - WP,

 

 
Fayda

Fiziki belgeden elektronik belgeye geçiş yaparak kurumun süreçlerinin hızlanması ve kaynakların daha etkin kullanılması sağlanmıştır.
 • Kurum birimlerinin ihtiyaç duyduğu içerik yönetim ihtiyaçlarının temini sağlanmıştır.
 • Gelen evrakların sayısallaştırılıp indekslene- rek saklanması, süreçlerin takibinin yapılması
 • Giden evrakların tasnif, kayıt ve arşivlenmesinin sağlanması
 • Kanal görüntülerinin tasnif, kayıt ve arşivlen- mesinin sağlanması
 • Eğitim videolarının tasnif, kayıt ve arşivlen- mesinin sağlanması
 • Kurum tanıtım ve pazarlama görüntü ve videolarının tasnif, kayıt ve arşivlenmesinin sağlanması
 • Su Kalite Kontrol Şefliği rapor ve doküman- ların IRM ile mühürlenerek saklanması
 • Hukuk Müşavirliği'ne ait 500.000 sayfa hukuk dosyasının taranıp kurulan yeni sisteme taşınması sağlanmıştır.
 • İSKİ'de üretilen veya kullanılan dokümanların elektronik ortamda üretimi, paylaşımı, yönetimi ve dokümanların yaşam döngüsü süreçlerinin takip edilmesi ve iyileştirilmesi sağlanmıştır.
 • Kurumsal Doküman Yönetim sistemiyle belgelerin farklı sürümlerinin saklanması, her yerden her zaman bu bilgilere hızlı ve güvenli erişimi sağlanmıştır.
 • Kurum için geliştirilmiş olan Evrak Yönetimi Sistemiyle kamu yazışma mevzuatına uyumlu bir model oluşturulmuş, kurumun yazı/evrak süreçleri daha etkin hale getirilmiştir.
 • Hukuk Yönetimi Çözümüyle kurumsal içerik yönetim sistemi entegre hale getirilip, dava dosyalarının elektronik sürümüne güvenlik kurallarına göre ilgili avukatların erişimi sağlanmıştır.
 • Arşiv Yönetimi Sistemi kurulup geliştirilerek mevcut genelge ve mevzuata göre bu sistemdeki bilgi ve belgelerin yaşam döngüsünün yönetilmesi sağlanmıştır.

 
PROLINE YERİ ve ADRESİ
İstanbul Merkez
Şerifali Mah. Beyan Sokak.
No:66 34775
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 528 62 00
Fax: +90 (216) 528 63 00

Ankara Bölge Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah.
2123. Cadde No:2-D
Cepa Ofis Kule Kat:3 No:304
06530 Çankaya - ANKARA
Tel: +90(312) 265 07 00
Fax: +90(312) 265 07 03

Proline Katar
P.O. Box 12481
Al-Sadd
Doha - KATAR
Tel: (+974) 4450 2555
Fax: (+974) 4450 2666
Proline Pakistan

3rd Floor, 109 W
Sardar Begum Plaza,
Blue Area

İslamabad - PAKİSTAN

Tel: +92 51 2348516
Fax: +92 51 2348520
Başarı Hikayeleri İSKİ'nin Kurumsal İçerik Yönetimi Sisteminde Proline İmzası.