Navigate Up
Sign In
 
İş Ortaklarımız
Başarı Hikayeleri
 
Superonline’ın fiber optik networkünün modellemesi Proline uzmanlığında Telcordia Network Engineer çözümü ile sağlanıyor.

 

İhtiyaç
 
Türkiye’nin yenilikçi telekom operatörü Superonline’ın kendisine ait fiber optik networkünde bulundurduğu aktif ve pasif birimlerin envanter modellemelerinin ve takiplerinin yapılmasına ihtiyaç vardı.
Superonline bu ihtiyaçtan hareketle;

 

 • Santralden müşteriye kadar olan şebeke yapısının modellenmesi
 • Yüklenici hizmet takibi
 • Binanın iç dünyasının modellenmesi
 • Dış dünyanın modellenmesi
 • Güzergah ve kabloların ilişkilendirilmesi
 • Menhollerin göz modellenmesi
 • Şebeke planlamaları ve maliyet analizi
 • Sistem güvenliğinin sağlanması, gerekli kullanıcı izinlerin verilmesi
 • Verilerin merkezi bir sistemden diğer farklı birimlere erişiminin ve iletişiminin sağlanması
 • Kurumsal kaynak yönetimi
 • Coğrafi tabanlı müşteriye dönük internet uygulamaları
 • Abone takip sistemi
Konularında destek alarak ihtiyaçlarını çözümleme noktasına gitmistir.
 
Fayda
 
Coğrafi altlık üzerinde tüm şebeke envanterinin tutulması.Yeni yatırım alanlarının tespiti ve etkin yatırım planlarının oluşturulması.Santral ekipmanları, transmisyon ekipmanları ve erişim elemanlarının santralden son
kullanıcıya kadar modellenebilmesi, uygulanması ve sorgulamasının yapılabilmesi.

Proje sürecinin izlenebilmesi için destek unsur sağlanması (planlama, proje, uygulama ve kabul aşamaları) kablo tipi kapasitesi (bakır – fiber), erişim mesafesi, doluluk oranı ve teçhizat durumlarına göre; envanter – servis ilişkisinin daha hızlı kurularak envanterin verimli kullanımının sağlanması ve yeni yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Müşteri segmentasyonunu belirleyecek stratejik bilgilerin oluşturulabilmesi, özellikle taşıyıcı şebekede olması muhtemel riskleri azaltacak ve Servis Seviye Taahhüdünü (SLA) sağlayacak yeni plan ve uygulamaların kısa sürede geliştirilebilmesi.

Kullanıcılara özel ek modülller geliştirilerek istenilen her türlü sorgulamanın yapılabilmesi,
Yatırım ve işletme giderlerinde azalma sağlanması.
Yeni servislerin daha hızlı tanıtılması ve uygulanması ile elde edilen gelir artışı sağlanması.
 
Çözüm

ESRI ArcGIS Teknolojisi üzerinde çalışan Telcordia Network Engineer yazılımı, telekom sektörü için geliştirilmiş özel bir ürün olup müşteriden santrale kadar olan fiber ve bakır şebeke bağlantılarının kurulmasını, ilişkilendirilmesini, şebeke ekipmanlarının modellenmesini ve yönetimini sağlayan kullanımı kolay, geniş bir arayüz içermektedir.
Network Engineer’ın sunmuş olduğu çalışma araçları, Telekom GIS (Geographical Information Systems) yapısında tutulan dış şebeke envanterinin (güzergah, kablo, müşteri noktaları v.b.) ve iç şebeke envanterlerinin (kat planları, raf odaları, menhol kesitleri v.b.) aynı harita ekranları üzerinde görüntülenmesi, modellenmesi ve yönetimine olanak vermektedir.
 
Network Engineer ile;
Network bünyesinde yapılan tüm maliyet kalemlerinin bilgilerine ulaşabilir, bütçe takibini yapabilirsiniz
İşgücünüzü yönetebilirsiniz.
 
Esnek bir program avantajından yararlanıp,yeni yazılımlar entegre edebilir, sorgulama ve uygulama yapabilirsiniz
Diğer OSS (Operational Support Systems)’lere entegrasyonu sağlayabilirsiniz
Telekom Şebeke Envanterlerinin Network Engineer İle Gösterimi:
 
 telcoridaTable.jpg
 
Superonline'da yapılanlar
 
 • Network Engineer Platformunun kurulumunun sağlanması
 • Telekom Şebeke Envanterinin oluşturulması
 • Mekan Bilgileri ( Bina, Kat planı vb)
 • Aktif Sistemler (Ekipman, Slot, Plugin, Port)
 • Pasif Sistemler (Tranşe, Fiber, Menhol v.b.)
 • Telcordia Coğrafi Veritabanı Dizaynı ve Envanter Modelinin oluşturulması
 • Proje sürecinin ilgili aşamalarının modellenmesi
 • Eğitimler (Admin, Son Kullanıcı)

 
 
 

 

 

 

PROLINE YERİ ve ADRESİ
İstanbul Merkez
Şerifali Mah. Beyan Sokak.
No:66 34775
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 528 62 00
Fax: +90 (216) 528 63 00

Ankara Bölge Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah.
2123. Cadde No:2-D
Cepa Ofis Kule Kat:3 No:304
06530 Çankaya - ANKARA
Tel: +90(312) 265 07 00
Fax: +90(312) 265 07 03

Proline Katar
P.O. Box 12481
Al-Sadd
Doha - KATAR
Tel: (+974) 4450 2555
Fax: (+974) 4450 2666
Proline Pakistan

3rd Floor, 109 W
Sardar Begum Plaza,
Blue Area

İslamabad - PAKİSTAN

Tel: +92 51 2348516
Fax: +92 51 2348520
Başarı Hikayeleri Superonline’ın fiber optik networkünün modellemesi Proline uzmanlığında Telcordia Network Engineer çözümü ile sağlanıyor.