Navigate Up
Sign In
 
İş Ortaklarımız
Başarı Hikayeleri
 
İSKİ'nin Felaket Önleme Projesinde Proline İmzası.
 
iski.jpg

İhtiyaç
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de bulunan Abone Veritabanı ve MIS veritabanı uygulamalarının çalıştığı sunucu platformunun daha güvenilir, sürekliliği daha yüksek, daha performanslı ve kendi içerisinde genişlemeye müsait daha esnek bir platform haline getirilmesi.
Ayrıca felaket durumlarında sistemin çalışabilirliğini sağlamak için gerekli iş kritik sunucu altyapısının oluşturulması.
 
Kullanılan Ürünler ve Hizmetler
Herbiri 3 adet fiziksel bölüme (physical partition) sahip ve herbiri üzerinde 16 adet Intel Montvale işlemci ve 64 GB hafıza (memory) bulunan 2 adet HP Superdome sunucu kullanılmıştır.
 
•Bu sunucuların kendi aralarında kümeleme (cluster) mimaride çalışabilmelerini sağlamak için gerekli yazılımlar. (HP ServiceGuard License to Use, ServiceGuard for RAC, vb)

•HP Garanti ve Destek Paketi (3 yıl 7x24 4 saatte müdahale
 
Çözüm
Proje kapsamında herbiri kendi içerisinde 64 adet fiziksel işlemciye, 2 TB hafızaya kadar genişleyebilen 2 adet HP Superdome sunucu kullanılmıştır. Kullanılan sunucuların herbiri üzerinde 3 adet fiziksel bölümleme ve 16 adet işlemci bulunmaktadır.

Abone Veritabanı, Yönetim Bilgi Sistemi (MIS), Veri Ambarı ve Doküman Yönetim Sistemi uygulamaları HP Superdome sunucular üzerine taşınmıştır.
 
Bu sunucuların eşdeğer fiziksel bölümleri üzerine aynı uygulamalar kurulmuş ve bu bölümler birbirleri ile kümeleme (cluster) mimarisinde çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir.
 
İSKİ Genel Müdürlük binasında bulunan ve HP Superdome sunucular ile değiştirilen HP Integrity sunucular AKOM'da bulunan felaket önleme merkezine (Disaster Recovery Site) konumlandırılarak merkezde meydana gelebilecek olası bir felakette sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımlar kullanılarak stand-by modunda çalışması sağlanmıştır.
 
Faydalar
•HP Superdome sunucular kullanılarak kurum için çok kritik olan Abone ve MIS veritabanları ile kritik bazı uygulamalar için %100'e yakın bir süreklilik sağlanmıştır.

•Hem sunucunun teknolojik özellikleri hem de üzerinde çalışan HP-UX işletim sistemi ile daha performanslı bir sunucu platformu sağlanmıştır.

•Kullanılan HP Superdome sunucuların kendi içerisinde sahip olduğu ölçeklenebilirlik özelliği ile (scale in) uzun vadede duyulabilecek olası genişleme ihtiyaçlarında, ilave donanımlar ile 64 işlemci, 2 TB hafızaya kadar genişleme imkanı sağlanmıştır.

•Kullanılan HP Superdome sunucuların özelliği olarak, tek bir sunucu üzerinde her biri 4 adet işlemciden oluşan birbirinden donanımsal ve yazılımsal olarak bağımsız çalışabilen 16 adet sunucu oluşturulabildiği gibi, farklı performans ve kaynak ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, gerekirse 64 adet işlemcili tek bir sunucu olarak da çalıştırılabilmeye imkan sağlamaktadır. Bu özellik ile sahip olunan sunucu kaynağının ihtiyaca göre etkin bir şekilde konfigüre edilebilmesi ve kullanılması sağlanmıştır.
 
 
 
 
PROLINE YERİ ve ADRESİ
İstanbul Merkez
Şerifali Mah. Beyan Sokak.
No:66 34775
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 528 62 00
Fax: +90 (216) 528 63 00

Ankara Bölge Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah.
2123. Cadde No:2-D
Cepa Ofis Kule Kat:3 No:304
06530 Çankaya - ANKARA
Tel: +90(312) 265 07 00
Fax: +90(312) 265 07 03

Proline Katar
P.O. Box 12481
Al-Sadd
Doha - KATAR
Tel: (+974) 4450 2555
Fax: (+974) 4450 2666
Proline Pakistan

3rd Floor, 109 W
Sardar Begum Plaza,
Blue Area

İslamabad - PAKİSTAN

Tel: +92 51 2348516
Fax: +92 51 2348520
Başarı Hikayeleri İSKİ'nin Felaket Önleme Projesinde Proline İmzası.